11:00 – 11:20

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

11:30 – 13:00

BIG QUESTIONS 1

13:00 – 13:20

PRZERWA KAWOWA

13:20 – 15:30

BIG QUESTIONS 2

15:30 – 16:30

NETWORKING POŁĄCZONY Z POCZĘSTUNKIEM

16:30

ZAKOŃCZENIE