10:00 – 11:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

11:00 – 13:00

BREAKING BORDERS 1

Rozpoczęcie
Maciej Budzich “Czy nasze przekonania i wybory są jeszcze wynikiem samodzielnych decyzji?”
Magdalena Komsta / “Okradzeni – rzecz o nocnych markach”
Bartosz Rychlicki / “Psychologia + Technologia = Życzliwość”
Maja Herman / “Dlaczego w dzisiejszych czasach łatwiej rozbić atom niż przesąd?”
Przemysław Świercz / “Życie jest w głowie a nie … w nogach

13:00 – 13:30

PRZERWA KAWOWA

13:30 – 15:30

BREAKING BORDERS 2

Przemysław Staroń “Ja, uciekinier z jaskini Platona”
Mateusz Kurleto / “Jak koncept z XII wieku może wpłynąć na europejską przedsiębiorczość” (prelekcja po angielsku)
Paulina Walkowiak / “Mompreneurship, czyli czy można mieć wszystko?”
Maciej Makselon / “Namiętne składanie zdań i inne choroby zakaźne”
Karol Bielecki / “Jak podejmować dobre decyzje w trudnych momentach

Zakończenie

15:30 – 16:30

NETWORKING POŁĄCZONY Z POCZĘSTUNKIEM