14:00 – 14:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

14:30 – 16:30

FUTURE IS NOW #1

Rozpoczęcie
Prelegent #1 “Temat”
Prelegent #2 / “Temat”
Prelegent #3 / “Temat”
Prelegent #4 / “Temat”

16:30 – 17:00

PRZERWA

17:00 – 18:30

FUTURE IS NOW #2

Prelegent #5 “Temat”
Prelegent #6 / “Temat”
Prelegent #7 / “Temat”
Prelegent #8 / “Temat”

18:30 – 19:00

PRZERWA

19:00 – 20:30

FUTURE IS NOW #3

Prelegent #9 “Temat”
Prelegent #10 / “Temat”
Prelegent #11 / “Temat”
Zakończenie